Решения на Втора задача

Към задачата

75 решения

Име Точки Изпълнение
Емилиан Станков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 2 Редове: 110 Коментари: 6
Екатерина Горанова Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 68 Коментари: 6
Мартин Христов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 11 Редове: 118 Коментари: 1
Камен Станев Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 4
Николай Димитров Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 3
Деян Гюрджеклиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 1 Редове: 77 Коментари: 7
Снежана Спасова Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 74 Коментари: 4
Ангел Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 4
Диана Генева Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 72 Коментари: 4
Веселин Добрев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 79 Коментари: 5
Александър Александров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 85 Коментари: 3
Бисер Кръстев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 1 Редове: 88 Коментари: 1
Йоана Тодорова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 70 Коментари: 3
Константин Тодоров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 75 Коментари: 1
Явор Михайлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 77 Коментари: 5
Методи Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 1 Редове: 70 Коментари: 2
Светослав Кръстев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 89 Коментари: 5
Гюлджан Купен Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 6 Редове: 114 Коментари: 6
Герасим Станчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 4 Редове: 129 Коментари: 8
Ясен Трифонов Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 67 Коментари: 4
Костадин Петричков Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 14 Редове: 47 Коментари: 1
Елена Орешарова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 3 Редове: 155 Коментари: 2
Яни Малцев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 88 Коментари: 3
Габриела Лухова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 1 Редове: 75 Коментари: 1
Людмила Савова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 2 Редове: 85 Коментари: 2
Атанас Димитров Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 3
Светослав Кузманов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 102 Коментари: 1
Евгений Бояджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 106 Коментари: 4
Иван Кавалджиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 6 Редове: 74 Коментари: 2
Георги Костов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 1 Редове: 114 Коментари: 2
Мартина Радева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 6 Редове: 78 Коментари: 10
Йоан Динков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 1 Редове: 84 Коментари: 2
Александър Петков Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 92 Коментари: 2
Любомир Папазов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 76 Коментари: 3
Божидар Горов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 2 Редове: 82 Коментари: 1
Дамян Димитров Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 88 Коментари: 2
Здравко Георгиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 7 Редове: 74 Коментари: 1
Иван Станков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 6 Редове: 100 Коментари: 1
Кристиан Цветков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 73 Коментари: 1
Константин Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 79 Коментари: 1
Деян Боиклиев Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 79 Коментари: 2
Георги Димов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 5 Редове: 109 Коментари: 0
Мария Дулева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 9 Редове: 93 Коментари: 3
Светлозар Тодоров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 9 Редове: 109 Коментари: 2
Атанас Цанков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 152 Коментари: 1
Станислав Венков Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 21 Редове: 131 Коментари: 1
Мая Терзиева Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 4
Светлозар Стефанов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 21 Редове: 18 Коментари: 1
Любомир Иванов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 14 Редове: 78 Коментари: 1
Любомир Петков Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 7 Редове: 97 Коментари: 3
Теодор Драганов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 1
Людмил Делчев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 7 Редове: 66 Коментари: 1
Стилиян Стоянов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 7 Редове: 76 Коментари: 2
Петя Петрова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 15 Редове: 49 Коментари: 1
Антон Димов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 22 Редове: 76 Коментари: 1
Александър Пирнарев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 24 Редове: 78 Коментари: 0
Велислав Симеонов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 21 Редове: 40 Коментари: 0
Йончо Йончев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 72 Коментари: 1
Ивайло Георгиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 7 Редове: 69 Коментари: 0
Васил Бунарджиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 8 Редове: 79 Коментари: 0
Калин Христов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 21 Редове: 15 Коментари: 0
Делян Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 2 Редове: 85 Коментари: 0
Георги Павлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 0 Редове: 85 Коментари: 0
Евгений Янев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 10 Редове: 180 Коментари: 0
Димитър Мутаров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 12 Редове: 92 Коментари: 0
Веселин Русинов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 5 Редове: 148 Коментари: 0
Нели Василева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 10 Редове: 60 Коментари: 0
Делян Лафчиев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 20 Редове: 46 Коментари: 0
Тодор Табаков Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 14 Редове: 58 Коментари: 0
Звездалина Димитрова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 6 Редове: 69 Коментари: 0
Даяна Маринова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 1 Редове: 80 Коментари: 0
Пламен Каращранов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 21 Редове: 29 Коментари: 0
София Петрова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 15 Редове: 63 Коментари: 0
Божидар Григоров Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 20 Редове: 81 Коментари: 0
Боян Дончев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 0