Решения на Трета задача

Към задачата

72 решения

Име Точки Изпълнение
Георги Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 0 Редове: 131 Коментари: 1
Емилиан Станков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 40 Неуспешни тестове: 4 Редове: 77 Коментари: 3
Екатерина Горанова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 42 Неуспешни тестове: 2 Редове: 150 Коментари: 1
Йоана Тодорова Точки: 8 (2 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 0 Редове: 96 Коментари: 4
Венцислав Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 0 Редове: 103 Коментари: 1
Александър Александров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 0 Редове: 115 Коментари: 5
Станислав Венков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 7 Редове: 125 Коментари: 1
Камен Станев Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 0 Редове: 132 Коментари: 1
Яни Малцев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 11 Редове: 125 Коментари: 3
Атанас Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 43 Неуспешни тестове: 1 Редове: 101 Коментари: 2
Герасим Станчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 42 Неуспешни тестове: 2 Редове: 96 Коментари: 9
Светлозар Тодоров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 12 Редове: 121 Коментари: 2
Мартина Радева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 16 Редове: 59 Коментари: 2
Мая Терзиева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 15 Редове: 70 Коментари: 4
Светослав Кръстев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 13 Редове: 134 Коментари: 0
Дамян Димитров Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 0 Редове: 121 Коментари: 4
Гюлджан Купен Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 40 Неуспешни тестове: 4 Редове: 71 Коментари: 0
Георги Костов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 7 Редове: 154 Коментари: 0
Веселин Добрев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 39 Неуспешни тестове: 5 Редове: 113 Коментари: 0
Диана Генева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 0 Редове: 111 Коментари: 0
Константин Тодоров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 20 Редове: 146 Коментари: 0
Любомир Петков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 8 Редове: 78 Коментари: 0
Людмил Делчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 10 Редове: 139 Коментари: 0
Петя Петрова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 25 Неуспешни тестове: 19 Редове: 73 Коментари: 4
Бисер Кръстев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 25 Неуспешни тестове: 19 Редове: 121 Коментари: 0
Габриела Лухова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 40 Неуспешни тестове: 4 Редове: 77 Коментари: 0
Людмила Савова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 26 Редове: 76 Коментари: 0
Божидар Горов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 0 Редове: 142 Коментари: 0
Любомир Папазов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 42 Неуспешни тестове: 2 Редове: 136 Коментари: 1
Мартин Христов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 21 Редове: 81 Коментари: 0
Ивайло Георгиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 12 Редове: 107 Коментари: 0
Александър Петков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 42 Неуспешни тестове: 2 Редове: 117 Коментари: 5
Даяна Маринова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 15 Редове: 73 Коментари: 0
Велислав Симеонов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 26 Редове: 62 Коментари: 0
Здравко Георгиев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 39 Редове: 43 Коментари: 0
Евгений Бояджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 0 Редове: 162 Коментари: 0
Любомир Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 43 Неуспешни тестове: 1 Редове: 139 Коментари: 0
Николина Гюрова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 12 Редове: 75 Коментари: 0
Йоан Динков Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 36 Редове: 97 Коментари: 0
Мария Дулева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 11 Редове: 58 Коментари: 0
Димитър Шукерски Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 28 Редове: 70 Коментари: 0
Стилиян Стоянов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 7 Редове: 124 Коментари: 0
Иван Кавалджиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 30 Неуспешни тестове: 14 Редове: 75 Коментари: 0
Нели Василева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 7 Редове: 103 Коментари: 0
Георги Буюклиев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 30 Редове: 71 Коментари: 0
Деян Боиклиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 39 Неуспешни тестове: 5 Редове: 195 Коментари: 0
Кристиан Цветков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 10 Редове: 94 Коментари: 0
Светослав Кузманов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 7 Редове: 100 Коментари: 0
Станимир Митев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 13 Редове: 131 Коментари: 0
Звездалина Димитрова Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 34 Редове: 19 Коментари: 0
Александър Пирнарев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 15 Редове: 105 Коментари: 0
Ясен Трифонов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 39 Неуспешни тестове: 5 Редове: 143 Коментари: 0
Бетина Иванова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 38 Неуспешни тестове: 6 Редове: 182 Коментари: 0
Евгений Янев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 20 Редове: 100 Коментари: 0
Димитър Мутаров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 25 Неуспешни тестове: 19 Редове: 123 Коментари: 0
Калин Христов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 27 Редове: 67 Коментари: 0
Любослава Димитрова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 29 Редове: 90 Коментари: 0
Елена Орешарова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 20 Редове: 116 Коментари: 0
Георги Димов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 0 Редове: 137 Коментари: 0
Снежана Спасова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 15 Редове: 90 Коментари: 0
Александър Стефанов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 13 Редове: 142 Коментари: 0
Деян Гюрджеклиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 42 Неуспешни тестове: 2 Редове: 126 Коментари: 0
Тодор Табаков Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 21 Редове: 81 Коментари: 0
Ралица Великова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 44 Редове: 14 Коментари: 0
Ангел Ангелов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 7 Редове: 86 Коментари: 0
Йончо Йончев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 0
Методи Димитров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 10 Редове: 78 Коментари: 0
Васил Бунарджиев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 25 Неуспешни тестове: 19 Редове: 88 Коментари: 0
Светлозар Стефанов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 36 Редове: 71 Коментари: 0
Георги Павлов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 12 Редове: 91 Коментари: 0
Пламен Каращранов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 44 Редове: 40 Коментари: 0
Божидар Григоров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 15 Редове: 58 Коментари: 0