Организация за втори тест и защита на проекти

Публикувано на

Втори тест

Вторият тест ще се проведе на 8 февруари, неделя, от 10 часа, в зала 200. Форматът му ще е същият като на първия тест – 30 въпроса за 45 минути, като верен отговор ще носи една точка, а грешен – нула точки.

Отново ще бъдете разделени на две групи:

  • Четните факултетни номера ще са от 10:00 ч., зала 200.
  • Нечетните факултетни номера ще са от 11:00 ч., зала 200.

Ако някой от вас не е правил първия тест и ни е писал и сме говорили да го прави заедно с втория, нека ни пише предварително.

Защита на проектите

Има две дати за защита на проектите. Може да дойдете на която предпочитате без да ни информирате предварително. Въпреки това, както може да си представите, повечето от вас идват на втората дата и това е причината тази защита да се превърне за вас в една голяма чакалня под напрежение. Затова съветваме да се опитате да се явите на първата дата.

Датите са както следва:

  • Неделя, 8 февруари от 13 ч., зала 200.
  • Събота, 14 февруари, от 10 ч., зала 308.

Не е необходимо да ни изпращате проекта предварително. Достатъчно е да се явите с него на защитата. Може да носите ваш лаптоп, на който да гледаме кода и да тестваме приложението, или може да качите каквото е необходимо в GitHub, заедно с инструкции за инсталация в README-то на проекта и ние ще го подкараме при нас. Всяка защита отнема около 10-20 минути, през които ние разглеждаме направеното от вас и ви задаваме въпроси.

Скала за оценка

Тъй като сме дали по-малко от предвидените 10 задачи, скалата за оценяване е преместена с 30 точки надолу, тоест:

  • 120 точки и нагоре за отличен.
  • 100 точки и нагоре за много добър.
  • 80 точки и нагоре за добър.
  • 60 точки и нагоре за среден.

Обратно към всички новини