Списъци от символи с %i( foo bar baz )

В Ruby има няколко синтактични конструкции за създаване на списъци от думи. Например, %w и %W (първият не позволява интерполация, вторият позволява такава, като в низ с двойни кавички):

%w( foo bar baz ) # => ['foo', 'bar', 'baz']

Същото нещо, но със символи:

%i( foo bar baz ) # => [:foo, :bar, :baz]

Съответно, има и %I, който позволява интерполация.