Решения на Четвърта задача

Към задачата

41 решения

Име Точки Изпълнение
Екатерина Горанова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 82 Коментари: 4
Герасим Станчев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 60 Коментари: 4
Емилиан Станков Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 66 Коментари: 1
Яни Малцев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 75 Коментари: 3
Йоана Тодорова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 81 Коментари: 1
Ралица Великова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 34 Коментари: 1
Николина Гюрова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 45 Коментари: 0
Йончо Йончев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 10 Редове: 20 Коментари: 0
Диана Генева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 55 Коментари: 1
Ангел Ангелов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 55 Коментари: 1
Евгений Бояджиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 123 Коментари: 1
Станислав Венков Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 10 Редове: 18 Коментари: 0
Делян Димитров Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 10 Редове: 150 Коментари: 0
Божидар Горов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 9 Редове: 146 Коментари: 1
Снежана Спасова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 5 Редове: 59 Коментари: 0
Бисер Кръстев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 137 Коментари: 0
Елена Орешарова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 126 Коментари: 0
Мартина Радева Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 7 Редове: 56 Коментари: 0
Гюлджан Купен Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 7 Редове: 56 Коментари: 0
Атанас Цанков Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 7 Редове: 55 Коментари: 1
Любомир Папазов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 9 Редове: 54 Коментари: 0
Светослав Кузманов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 7 Редове: 59 Коментари: 0
Габриела Лухова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 6 Редове: 28 Коментари: 0
Людмил Делчев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 5 Редове: 39 Коментари: 0
Георги Димов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 5 Редове: 83 Коментари: 0
Бетина Иванова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 6 Редове: 149 Коментари: 0
Димитър Шукерски Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 38 Коментари: 0
Любослава Димитрова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 7 Редове: 64 Коментари: 0
Светослав Кръстев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 9 Редове: 73 Коментари: 0
Методи Димитров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 6 Редове: 47 Коментари: 0
Стилиян Стоянов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 5 Редове: 89 Коментари: 0
Александър Стефанов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 10 Редове: 80 Коментари: 0
Дамян Димитров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 5 Редове: 38 Коментари: 1
Любомир Иванов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 10 Редове: 92 Коментари: 0
Ясен Трифонов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 71 Коментари: 0
Георги Павлов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 7 Редове: 17 Коментари: 0
Камен Канев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Нели Василева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 76 Коментари: 0
Георги Буюклиев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 10 Редове: 19 Коментари: 0
Александър Пирнарев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 7 Редове: 29 Коментари: 1
Константин Тодоров Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 67 Коментари: 0