Извикване на стари версии на gem с foo _1.2.3_ args

При инсталация, някои Ruby gem-ове предоставят изпълними файлове. Възможно е в даден момент от времето човек да има инсталирани едновременно няколко версии на даден gem. При зареждане на gem-а с require, или при стартиране на изпълнимия файл, Ruby (RubyGems) винаги зареждат последната версия на gem-а.

В конкретен проект този проблем може да бъде решен с Bundler.

Извън проект, съществува един хак, който може да ви позволи да стартирате по-стара версия на вече инсталиран gem, вместо най-новата.

Например, ако имате инсталирани две версии на gem-а rails:

➜  ~  gem list rails

*** LOCAL GEMS ***

rails (4.0.3, 3.2.12)

Можете да стартирате по-старата така:

➜  ~  rails _3.2.12_ --version
Rails 3.2.12

Забележете, че ако не зададете версия, ще се използва най-новата:

➜  ~  rails _4.0.3_ --version
Rails 4.0.3
➜  ~  rails --version
Rails 4.0.3

Това не работи с абсолютно всички gem-ове.