Първа задача

 1. Първа задача е публикувана. Може да задавате въпроси в тази тема. Условието на задачата и примерния тест са и в GitHub.

  Вижте и ръководството за предаване на задачи.

  Отново напомняме:

  • работете самостоятелно;
  • предайте решение максимално рано, за да получите обратна връзка;
  • пуснете си примерните тестове, преди да предадете решение;
  • сайтът няма да приеме решението ви, ако то не минава ограниченията;
  • сайтът обаче ще приеме решения, дори и да не работят правилно; ще пуснем пълните тестове чак след като изтече срокът за предаване на задачата;
  • преди да е изтекъл крайният срок за предаване, можете да обновявате решението си неограничен брой пъти;
  • когато крайният срок настъпи, формулярът за предаване на решение автоматично затваря.

  Първа задача е сравнително проста и може да я напишете бързо. Използвайте я, за да си настроите средата за разработка, да разучите как се пускат тестовете, как се ползва skeptic, да свикнете с конвенциите в езика, описани в ръководството по стил.

 2. @Любомир, освен ако изрично не сме казали, не се тревожете за времева или пространствена сложност. Ако е нужна някаква оптимизация, тя ще е спомената в условието. Освен ако решението не е прекомерно бавно (нелогичен код, който е довел и до абсурдно изчисление) тестовете би следвало да минат, ако няма други проблеми.

 3. Пробва ли съвета на @Никола? Ако пишеш case и той е във вида:

  
  what_to_drink = 'Beer'
  
  case
   when what_to_drink == 'Coffee'
    puts 'Drink Coffee'
   when what_to_drink == 'Beer' 
    puts 'Drink Beer on Wednesday'
   else
    puts 'Dont drink anything!!!'
  end
  

  то пробвай да го напишеш така:

  
  what_to_drink = 'Beer'
  
  case what_to_drink
   when 'Coffee'
    puts 'Drink Coffee'
   when 'Beer' 
    puts 'Drink Beer on Wednesday'
   else
    puts 'Dont drink anything!!!'
  end
  

  Доколкото знам, по този начин ruby сравнява с '==='.

  Ако не стане и така давай с if. GL

  EDIT: Поправих си примерите спрямо нашата конвенция за switch от fmi/ruby-style-guide. В конвенцията от bbatsov/ruby-style-guide when е на същото ниво нa case, а в нашата case е с едно ниво навътре ;).

 4. Четейки решенията на първата задача, попаднах на следното:

  def calculate_sequence(accumulator, addend, index)
   (index - 1).times { accumulator, addend = addend, accumulator + addend }
   accumulator
  end
  

  За жалост не можах да намеря информация за този начин на итериране, и как се нарича. Дали някой ще може да ми помогне с малко инфо? :)

 5. @Атанасe, ами първо се използва метода Integer#times

  5.times { puts 'Hello' } # познай какво прави :)
  

  Иначе вътре в блока има присвояване на няколко променливи (гоогле каза, че е "паралелно присвояване", според старите лекции на курса)

  a, b = 1, 2
  puts a # 1
  puts b # 2
  
  a, b = b, a
  puts a # 2
  puts b # 1
  
  a, b = [1, 2] # пробвай ти
  
 6. @Наско,

  Ще преименувам аргументите:

  • accumulator => first
  • addend => second
  • index => n

  Ще разделя паралелното присвояване: first, second = second, first + second:

  first = second
  second = first + second
  

  И ще използвам do/end вместо {/}. Така получаваме:

  def calculate_sequence(first, second, n)
   (n - 1).times do 
    first = second
    second = first + second
   end
   first
  end
  

  което е идентично на твоето решение :)

 7. @Атанас, можеш да погледнеш документацията на Integer#times за повече детайли. Практически x.times е еквивалентно на 0.upto(x.pred). Първото се предпочита, ако не се интересуваш от самите числа, а искаш нещо да се случи точно x пъти. Има и малка разлика във връщаната стойност, но не се сещам за ситуация, в която тя да има значение, ако ги използваш по предназначение.

  Edit: @Станислав,

  first, second = second, first + second
  

  не е еквивалентно на

  first = second
  second = first + second
  

  Множественото присвояване работи образно казано по-следния начин:

  1. Прави масив със стойностите, изброени вдясно.
  2. Unpack-ва масива и присвоява отляво надясно.

  С други думи:

  first = 1
  second = 2
  first, second = second, first + second
  first # => 2
  second # => 3
  

  Докато:

  first = 1
  second = 2
  first = second     # => 2
  second = first + second # => 2 + 2 = 4
  

  Създаването на масиви е и причината да не е препоръчително да се ползва в големи цикли.

 8. Даже ми стана неловко, че зададох толкова тъп въпрос :D Попринцип бях виждал паралелно присвояване и преди, но така написано джава програмиста в мен го асоциира с for, и си мислих че запетайките разделят три израза който се изпълняват n пъти... И се вкарах във филма как точно работи

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.