Четвърта задача

 1. Не разбирам нещо в следния пример:

  screen = UI::TextScreen.draw do
   label text: 'Something'
   label text: 'else'
  end
  

  Обекта screen се създава в Object. draw се извиква експлицитно като клас метод на UI::TextScreen. Но label, който също е клас метод на UI::TextScreen, се извиква имплицитно, а не експлицитно. Пропускам ли нещо, защото не успявам да свържа label с класа в модула?

 2. Не знам какво имаш предвид имплицитно извикване на метод. Не е казано, че label е класов метод на TextScreen. Очакваме такъв метод да бъде наличен в блока, който подаваме на draw за да можем да го извикаме. Също така държим този метод да не е дефиниран в Object.

 3. И аз разбрах, че въпросният "label" трябва да е или просто метод в UI модула, или клас метод в TextScreen, ако не там просто не знам как да го дефинирам, така че да върши работа и да не е в Object. Ако някой може да разясни къде точно да го дефинираме, ще съм благодарен :)

 4. Имам предвид извикване на метод от namespace (използвам ли правилен термин?) без да е указан абсолютния път до този метод, както е при draw.

  @Атанас, мисля, че разяснението, къде да го поставим, ще бъде разчетено като подсказване. А и, както сам посочи, може да е на поне две места. Надявам се някой да ме обори. : -)

 5. @Димитър, ще ми трябва време за да „смеля боба“, но няколко лампички започнаха тихо да присвяткват около 20:30... = )

  Обновление: @Димитър, справих се с „инжектирането“ на пътя в ancestors chain-a. Въпреки че е прекалено meta, за да го разбера напълно..

 6. Следващ въпрос:

  screen = UI::TextScreen.draw do
   horizontal style: :upcase do
    label text: 'ha'
    label text: 'HA', style: :downcase
    label text: 'ha'
   end
  end
  

  Резултатът в screen е низът HAhaHA.

  style в label е с по-висок приоритет от style в upcase? Нека блока horizontal е обграден с блок vertical. Тогава style в label отново ли ще е с по-висок приоритет? А style в horizontal (в сравнение с style в label и style в vertical)?

  Струва ми се странно вътрешна оценка да с по-висок приоритет от външна - руши се йерархичната структура. Поне така ми изглежда на мен.

  П.С.: Нали няма ограничение за броя на блоковете, които могат да се влагат един в друг?

 7. @Герасиме, стиловете дефинирани върху вътрешни компоненти доминират над тези приложени върху външни.

  screen = UI::TextScreen.draw do
   horizontal style: :upcase do
    label text: 'ha'
    label text: 'HA', style: :downcase
    label text: 'ha'
   end
  end
  

  upcase се прилага върху трите label компонента, но downcase презаписва стила за втория label тъй като е дефиниран на по-вътрешно ниво.

  Няма значение дали ще ги обградиш с vertical компонент. Правилото за прилагане на стилове се запазва - от най-външния към най-вътрешния стил. Като пак казвам, най-вътрешния (най-конкретния) доминира.

  Това отговори ли на въпроса ти? Останаха ли някакви неясни неща? :)

 8. @Станислав, отговори на въпросите ми, но в условието не са описани всички възможни случаи. Например, какви ключови аргументи приемат horizontal и vertical - дали vertical приема style и т.н. Моля, когато преглеждате решенията, обръщайте внимание дали са проуснати тези детайли, защото аз ги забелязах малко преди да предам решение. И все пак може да съм пропуснал някой. : -)

 9. Имам едно въпросче относно sceptic - следното парче код:
  19 define_singleton_method :horizontal do | args, &block |
  20   temp << format_horizontal(
  args, &block)
  21 end
  предизвиква
  Spaces around operators
  * no spaces around & on line 19

  На мен ми прилича на дефект в библиотеката?

 10. Това:

  define_singleton_method :horizontal do | args, &block |
  

  Ако го пооправиш да е:

  define_singleton_method :horizontal do |args, &block|
  

  Не минава ли?

  Иначе странно съобщение връща sceptic-a o.O Ама нали знаеш? Истинските мъже правят Pull Request (:

 11. Допълнение към въпроса на @Александър:

  Допустимо ли е да има празни групи?

  Koгато vertical следва horizontal, например:

  UI::TextScreen.draw do
    vertical do
      label text: 'Jabba sends you'
    end
    horizontal do
      label text: 'beer.'
    end
  end
  ,

  нали двата етикета ще се слеят в "Jabba sends you beer."? Ако не - защо?

 12. Разглеждайки още веднъж въпросите на колегите ми изникнаха следните два случая

  
  screen = UI::Textscreen.draw do
   horizontal do
    vertical do
     label text:"one"
     label text:"two"
    end
    horizontal do
     label text:"three"
     label text:"four"
    end
   end 
  end
  
  
  screen = UI::Textscreen.draw do
   horizontal do
    horizontal do
     label text:"one"
     label text:"two"
    end
    vertical do
     label text:"three"
     label text:"four"
    end
   end 
  end
  
 13. Защо резултатът на Герасим трябва да е на един ред? Не трябва ли да е на два:

  Jabba sends you\n
  beer.

  В примера за вертикалната група, резултатът е 1\n2\n3\n (забележете \n накрая), следователно всичко след него ще трябва да почва на нов ред.

 14. Всеки резултат от TextScreen.draw завършва с \n. Това не е някаква особеност на vertical групата.

  Имайте предвид, че в блока, подаден на TextScreen.draw, очакваме само да опишем интерфейса и да запазим това описание в някаква структура от данни. Самото изграждане на текстовия резултат става в самия draw метод.

 15. @Станислав, т.е.

  screen = UI::TextScreen.draw do
   horizontal do
    label text: '1'
    label text: '2'
    label text: '3'
   end
  end
  

  трябва да принтира 123\n, а не просто 123, както е в описанието, така ли да разбирам?

  И още нещо: току що забелязах, че в описанието навсякъде викате screen.to_s. Това означава ли, че draw връща нещо друго и стринг трябва да се връща само при викане на to_s?

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.