Герасим Станчев

Герасим Станчев
GitHub
Gerasim-Stan

Признания

Отговори

Втора задача

Четвърта задача

Трета задача

Темпо и обратна връзка за лекция 5

Трето предизвикателство

Коментари и въпроси за Git лекциите

Пета задача

Седмо предизвикателство