Решения на Пета задача

Към задачата

33 решения

Име Точки Изпълнение
Любомир Петков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 75 Коментари: 1
Яни Малцев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 1
Екатерина Горанова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Александър Петков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Иван Станков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 0
Веселин Русинов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 0
Иван Кавалджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 0
Георги Костов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 78 Коментари: 0
Александър Пирнарев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 1
Ивайло Георгиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 1
Любомир Папазов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 1
Елена Орешарова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 0
Ралица Великова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Димитър Шукерски Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 10 Коментари: 0
Николина Гюрова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Атанас Димитров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Герасим Станчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0
Снежана Спасова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Габриела Лухова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Светослав Кръстев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Георги Димов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Тодор Табаков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 0
Гюлджан Купен Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Бетина Иванова Точки: 6 (2 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 0
Йончо Йончев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 1
Станимир Митев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 0
Мартина Радева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 64 Коментари: 1
Дамян Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 0
Стилиян Стоянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Светослав Кузманов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 1
Мария Дулева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 0
Любослава Димитрова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 0
Камен Канев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 0